Vyberte jazyk:

Vitajte!

Medzery medzi zubami spôsobujú nedokonalý zhryz, rušia harmóniu žuvania. Ich efekty na ľudský organizmus sú známe. Ak je dostupný dostatočný počet vlastných zubov a sú na správnych miestach, je možné medzery medzi zubami odstrániť prostredníctvom fixnej náhrady. Ak je však dostupných príliš málo zubov, alebo sú v zlom stave, potom sa prípad rieši použitím snímateľnej náhrady, čo však nie je vždy ideálne riešenie. Alternatívou môže byť použitie implantátov. Taký zákrok je však náročný a nákladný. Napriek úspešnému riešeniu problému je úspech iba čiastočný, lebo vznikne tak ďalší, ťažšie riešiteľný problém, menovite ujma na psychike pacienta. Výskumníci v oblasti zubnej medicíny sa už dlho zaoberajú problematikou riešenia jednostranných alebo obojstranných medzier na konci zuboradia.


Optimálne zdravie človeka je vždy vyjadrené fyzickým zdravým a často zanedbávanou psychickou spokojnosťou. Preto sme sa rozhodli pomôcť našou činnosťou túto stratenú fyzickú a duševnú harmóniu vrátiť pacientom, u ktorých doposiaľ nebolo možné vyriešiť ich stav v ústnej dutine klasickými postupmi k ich úplnej spokojnosti. Práve preto Vám chceme ponúknuť novú fixnú alternatívu na uspokojenie Vašich pacientov, ktorým je Protetický systém sklenených pilierov ZX-27. Je to stomatoprotetická metóda ďalšieho tisícročia a obrovský pokrok v stomatoprotetike.


Práve preto tento nový stomatoprotetický produkt prichádza na náš trh ako ucelený systém, teda výrobok a marketingová stratégia spolu. Celý tento protetický systém bol podrobený medzinárodnej certifikácii v Nemecku, kde bol certifikovaný nielen samotný výrobok, ale aj jeho oblasť použitia, indikácie, kontraindikácie, pracovný postup, marketingová stratégia, distribúcia a kontrola kvality. Boli mu udelené medzinárodne uznávané certifikáty ISO 9002 a európska značka kvality CE, teda tento systém už teraz spĺňa všetky prísne kritéria a nariadenia Európskej únie, ktoré bude musieť spĺňať každý jeden výrobok distribuovaný v EÚ.


Stomatoprotetický systém sklenených pilierov ZX-27 má za sebou už množstvo klinických skúšok a čo je najdôležitejšie už 15 rokov je úspešne používaný v praxi. Toto fixné riešenie si v súčasnosti ešte stále hľadá svoje miesto na protetickom trhu čoho dôkazom je stále vzrastajúci počet zubných lekárov a technikov, ktorí pracujú s týmto systémom (Čechy 265 certifikovaných zub. technikov, Maďarsko 452 certifikovaných zub. technikov).


Sme radi, že sa nám podarilo za také krátke obdobie získať dôveru v tento protetický systém čoho dôkazom je na Slovensku 71 zaškolených certifikovaných zubných technikov, stovky zubných lekárov a čo je najpodstatnejšie stovky spokojných pacientov. Samozrejme sme si vedomí toho, že každá nová vec má svojich prívržencov a odporcov. Nebránime sa odbornej diskusii, ale predpokladom vecnej diskusie je dostatok informácií a nejaké praktické skúsenosti. Práve preto sme sa rozhodli prostredníctvom našej www stránky Vám poskytnúť tieto informácie a samotnú prax už necháme na Vašom rozhodnutí.


Na záver by sme si dovolili citovať výrok známeho filozofa Sokrata, s ktorým sa stotožňujeme: "Prax je kritériom pravdy". Tešíme sa na našu spoluprácu a na Vaše prípadné dotazy a postrehy z Vašej praxe. Prajeme Vám veža pracovných úspechov a veža spokojných pacientov.